Wat je mag verwachten

Door te werken, voel je dat je nodig bent en dat geeft betekenis aan je leven. Doorheen je werk, kan je je ontwikkelen en je eigen bijdrage aan de samenleving leveren. Je wordt er een voller mens door.

In De Ark Antwerpen wordt niet enkel samen geleefd maar wij werken ook samen! En dit op verschillende manieren:

 • In ’t Ateljee
 • In een van de foyers
 • Op een beschutte werkplaats

Tijdens het werk deel je het leven van elke dag. Daardoor ontstaat een persoonlijke band tussen de mensen met en zonder verstandelijke beperking. Die band geeft een warme kleur aan wat je doet en wie je bent. Je wordt 100% mens.

‘t Ateljee

’t Ateljee in Boechout is het eigen dagcentrum van De Ark Antwerpen. Hier komen zowel de onthaalde bewoners van de foyers naartoe als ook enkele mensen met een verstandelijke beperking uit de bredere buurt.

Zinvolle – al dan niet werkgerichte – dagbesteding

In ‘t Ateljee worden enerzijds arbeidsmatige en anderzijds creatieve, ontspannende en vormende activiteiten aangeboden. Wij streven hierbij steeds de maximale ontplooiing van de persoon met een verstandelijke beperking na en willen rekening houden met de individuele mogelijkheden en noden.

Volgende resultaten worden daarbij beoogd:

 • Het bijleren en onderhouden van vaardigheden
 • Het stimuleren van sociale contacten
 • Een bijdrage leveren tot het ‘zich goed voelen’ via ontspanning, zinvol bezig zijn en het juiste evenwicht te vinden tussen individuele aandacht en het groepsgebeuren
 • het behalen van een mooi eindproduct voor bepaalde deelateliers

Zorg op maat

Er wordt rekening gehouden met de individuele mogelijkheden van de mensen met een verstandelijke beperking en de activiteiten worden aangepast aan de individuele noden.

Elke bewoner heeft ook een babbelvriend – een assistent die hem individueel begeleidt.

Aangeboden activiteiten

In ‘t Ateljee worden enerzijds arbeidsmatige en anderzijds creatieve, ontspannende en vormende activiteiten aangeboden:

 • Huishoudploeg: koken, wassen, strijken, …
 • Kaarsenatelier: maken van kaarsen en fakkels
 • Kleiatelier: creëren van eigen kunstwerken en werken naar een verkoopbaar product
 • Oud ijzer atelier:
 • Bewegingsactiviteiten: zwemmen, werken op en naast het paard, bewegingsoefeningen, pingpong, snoezelen, …
 • Creatieve bezigheden: knutselen, handwerk, muziek en expressie
 • Vormingsactiviteiten: SMOG aanleren (spreken met ondersteuning met gebaren), lezen van het Wablieft-krantje, …
 • Productie: verzendwerk voor Studio Globo, plooiwerk voor ’t UZA, verzendwerk intern Arkkrantje, …


 

 

Door te werken, voel je dat je nodig bent en dat geeft betekenis aan je leven. Doorheen je werk, kan je je ontwikkelen en je eigen bijdrage aan de samenleving leveren. Je wordt er een voller mens door.