Steun De Ark Antwerpen om een warme duurzame veilige thuis uit te bouwen voor iedereen. In 2020 extra fiscaal voordeel van 60% ipv de gebruikelijke 45%. Doneer vandaag nog voor De Ark Antwerpen op BE25 7331 0410 5682.

Yanthe vertelt over het nieuwe dak voor haar huis

Yanthe vertelt in dit filmpje aan Ann en Annemie waarom haar huis, Madona, een nieuw dak nodig heeft. De coronacrisis hakte diep in op onze fundraising en de financiering van Madona. Al de andere projecten werden voorlopig on hold gezet. We konden slechts € 70 000 ophalen van onze geplande € 170 000. Help je mee het dak te financieren? Je krijgt in 2020 60% van je giften terug in plaats van de gebruikelijke 45%. Lees hier meer over het nieuwe dak van Madona.

Doneer op BE25 7331 0410 5682

 

Waarom kiezen voor De Ark Antwerpen als goed doel?

Met De Ark Antwerpen kiezen we er bewust voor mensen met een verstandelijke beperking te onthalen die op zoek zijn naar een plaats van ontmoeting. We willen een plaats van ontmoeting bieden aan alle bewoners en vrienden van het huis. Daarin onderscheiden we ons van andere organisaties voor mensen met een beperking.

De maatschappelijke en politieke evoluties in de zorg maakt dat de mensen met een beperking zelf moeten instaan voor hun woon- en leefkosten. Aangezien onze mensen met een beperking vaak uit financieel moeilijke situaties komen, zijn zij niet in staat zelf hun woningen en levensonderhoud te betalen. De Ark Antwerpen wil hen echter niet in de kou laten staan en gaat zelf actief op zoek naar middelen voor grote projecten.

We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Wat ons uniek maakt, is dat De Ark een woning tussen andere woonsten in de straat verkiest om een maximale integratie in de buurt te bevorderen.

Onze mensen met een beperking verdienen het gewoon om de beste zorg in een warme duurzame en veilige thuis te hebben. Daar vragen wij uw hulp voor.

Zo kan u ons helpen


Doe een eenmalige grote gift op BE25 7331 0410 5682.

Voor giften in 2020 is er goed nieuws!

 In 2020 bedraagt de belastingsvermindering voor giften 60% (ipv 45%) van het werkelijk gestorte bedrag met een plafond van 20% (ipv 10%) van het totale netto-inkome .

Concreet betekent dit: een gift van 40€ kost in werkelijkheid maar 14€, een gift van 100€ - 40€, een gift van 250€ - 100€,...

  Word ambassadeur van De Ark Antwerpen en doe een maandelijkse kleinere gift (permanente opdracht) op BE25 7331 0410 5682.
  Doe zoals Kris, vriend van Chris uit De Ark, die een feest gaf en een cadeau vroeg voor De Ark Antwerpen. Wij zorgen voor de nodige folders en overschrijvingsformulieren. Als u dit wenst, komen we graag langs om ons voor te stellen.
  Sponsor ons in natura. Geef bv betonklinkers cadeau, verzorg ons gratis drukwerk,... We kijken met u hoe we uw organisatie in de picture kunnen zetten, bvb logovermelding, plaat in de inkomhal, vermelding op website en sociale media,... Of bezorg ons herbruikbaar materiaal.
  Organiseer een evenement ten voordele van ons, bvb Melpomene vzw organiseerde een concert.
  Spreek over ons en vertel mensen dat we financiële hulp nodig hebben

 

De wereld helpen...

Maar als De Ark Antwerpen staan we niet alleen in de wereld. Er zijn veel Arkgemeenschappen in de wereld. Dagelijks volgen we het nieuws in de wereld en het nieuws uit de andere Arkgemeenschappen in de wereld. Op regelmatige basis komen we met vertegenwoordigers vanuit de verschillende landen samen voor vorming en ontmoeting. Als we de verhalen horen uit De Ark uit Haïti, Syrië en Egypte, dan worden we stil. Stil uit bewondering hoe zij dag in dag uit, ondanks de vele moeilijkheden, een verhaal van hoop brengen in hun -vaak letterlijke- verdeelde wereld. We kunnen niet aan de kant blijven staan bij de noden die we van hen horen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat een deel van de giften die wij krijgen wordt gebruikt voor gemeenschappen die het meer nodig hebben dan wij. 

Wij storten jaarlijks 10% van de giften door aan het internationaal project.

Steun De Ark Antwerpen om een warme duurzame veilige thuis uit te bouwen voor iedereen. In 2020 extra fiscaal voordeel van 60% ipv de gebruikelijke 45%. Doneer vandaag nog voor De Ark Antwerpen op BE25 7331 0410 5682.

--- getuigenis ---

De bewoners met een beperking in De Ark voelen zich thuis en zijn gelukkig. Dit trok mij over de streep om fundraiser én donateur te worden.

Annemie