Vriendschap doet ons leven. Wij ondersteunen mensen door hen met anderen te verbinden. Doneer vandaag nog voor De Ark Antwerpen op BE25 7331 0410 5682. Vanaf €40 op jaarbasis krijgt u een fiscaal attest.

Waarom kiezen voor De Ark Antwerpen als goed doel?

Met De Ark Antwerpen kiezen we er bewust voor mensen met een verstandelijke beperking te onthalen die op zoek zijn naar een plaats van ontmoeting. We willen een plaats van ontmoeting bieden aan alle bewoners en vrienden van het huis. Daarin onderscheiden we ons van andere organisaties voor mensen met een beperking.

De maatschappelijke en politieke evoluties in de zorg maakt dat de mensen met een beperking zelf moeten instaan voor hun woon- en leefkosten. Aangezien onze mensen met een beperking vaak uit financieel moeilijke situaties komen, zijn zij niet in staat zelf hun woningen en levensonderhoud te betalen. De Ark Antwerpen wil hen echter niet in de kou laten staan en gaat zelf actief op zoek naar middelen voor grote projecten.

We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons thuis voelen. Wat ons uniek maakt, is dat De Ark een woning tussen andere woonsten in de straat verkiest om een maximale integratie in de buurt te bevorderen.

Onze mensen met een beperking verdienen het gewoon om de beste zorg in een warme duurzame en veilige thuis te hebben. Daar vragen wij uw hulp voor.

Zo kan u ons helpen


Doe een eenmalige grote gift op BE25 7331 0410 5682.

  Word ambassadeur van De Ark Antwerpen en doe een maandelijkse kleinere gift (permanente opdracht) op BE25 7331 0410 5682.
  Doe zoals Kris, vriend van Chris uit De Ark, die een feest gaf en een cadeau vroeg voor De Ark Antwerpen. Wij zorgen voor de nodige folders en overschrijvingsformulieren. Als u dit wenst, komen we graag langs om ons voor te stellen.
  Sponsor ons in natura. Geef bv een boom cadeau, verzorg ons gratis drukwerk,... We kijken met u hoe we uw organisatie in de picture kunnen zetten, bvb logovermelding, plaat in de inkomhal, vermelding op website en sociale media,... Of bezorg ons herbruikbaar materiaal.
  Organiseer een evenement ten voordele van ons, bvb Melpomene vzw organiseerde een concert.
  Spreek over ons en vertel mensen dat we financiële hulp nodig hebben.

 

De wereld helpen...

Maar als De Ark Antwerpen staan we niet alleen in de wereld. Er zijn veel Arkgemeenschappen in de wereld. Dagelijks volgen we het nieuws in de wereld en het nieuws uit de andere Arkgemeenschappen in de wereld. Op regelmatige basis komen we met vertegenwoordigers vanuit de verschillende landen samen voor vorming en ontmoeting. Als we de verhalen horen uit De Ark uit Haïti, Syrië en Egypte, dan worden we stil. Stil uit bewondering hoe zij dag in dag uit, ondanks de vele moeilijkheden, een verhaal van hoop brengen in hun -vaak letterlijke- verdeelde wereld. We kunnen niet aan de kant blijven staan bij de noden die we van hen horen. Daarom vinden we het ook belangrijk dat een deel van de giften die wij krijgen wordt gebruikt voor gemeenschappen die het meer nodig hebben dan wij. 

Wij storten jaarlijks 10% van de giften door aan het internationaal project.

Vriendschap doet ons leven. Wij ondersteunen mensen door hen met anderen te verbinden. Doneer vandaag nog voor De Ark Antwerpen op BE25 7331 0410 5682. Vanaf €40 op jaarbasis krijgt u een fiscaal attest.

--- getuigenis ---

Tijdens de rondleiding in de verschillende huizen van De Ark en in de gesprekken met de bewoners, de medewerkers en vrijwilligers word ik steeds geraakt door de warmte en vriendelijkheid van allen.

Anne Van Mulders, Vriend-vrijwilliger en fundraiser