Vacatures

In Antwerpen hebben wij drie foyers - Madona, Roeach en De Windroos -, ons eigen dagcentrum 't Ateljee en een klein project studio-wonen, dat wij De Toren noemen.

Momenteel zijn wij op zoek naar een Gemeenschapsverantwoordelijke /directeur (m/v)

Belangrijkste missie:

 • De gemeenschapsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de gemeenschap de Arkwaarden beleeft in overeenstemming met de Identiteit en de Missie van de Ark, en hij/zij voert de doelstellingen uit die beschreven staan in het mandaat van de gemeenschap, in nauwe samenwerking met de gemeenschap en met de Raad van Bestuur.
 • Hij/zij neemt het leiderschap op in de vier dimensies van De Ark: gemeenschap vormen, zorgvoorziening zijn, spiritualiteit beleven en naar buiten treden.
 • Hij/zij heeft de operationele leiding van de gemeenschap in handen om tegemoet te komen aan de financiële en wettelijke normen en aan de kwaliteitsnormen die opgelegd worden door de overheid (o.a. het VAPH).
 • Hij/zij verzekert dat er tegemoet gekomen wordt aan de noden van mensen met een verstandelijke beperking en dat hun gaven en hun plaats in de gemeenschap en in de bredere omgeving gepromoot worden.
 • Hij/zij geeft leiding aan medewerkers.
 • Hij/zij werkt samen met de Raad van Bestuur, de Gemeenschapsraad en de Regioverantwoordelijke.
 • Dit alles gebeurt in het kader van de internationale federatie van De Ark (L’Arche), vertegenwoordigd door de Regioverantwoordelijke.

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden: 

 1. Het gemeenschapsleven verder uitbouwen en ontwikkelen
  • Op een warme en open manier aanwezig zijn bij alle leden van de gemeenschap.
  • De gemeenschapsraad leiden; vertrouwen en creativiteit stimuleren in de groep.
  • Zorgen voor de organisatie van gemeenschapsevenementen en betekenisvolle bijeenkomsten.
  • De openheid garanderen van de gemeenschap voor haar omgeving, gezinnen, buren, … .
  • Actief samenwerken met de andere Arkgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland en de solidariteit bevorderen met De Ark Internationaal. Deelname aan overleg en vorming (met overnachting) in binnen- en buitenland.
 1. De kwaliteit van de zorg garanderen voor mensen met een verstandelijke beperking
  • De professionele bekwaamheid van de teams verzekeren en ontwikkelen.
  • Het naleven van de regelgeving garanderen en zorgen voor best practices.
  • Voor elke persoon met een beperking een geformaliseerd ondersteuningsplan uitvoeren.
  • Zorgen voor een hoge mate van samenwerking met externe professionelen.
 1. Human resources beheren
  • Verantwoordelijken ondersteunen, superviseren en evalueren, en voorzien in een goed systeem van supervisie en evaluatie voor alle medewerkers in de hele organisatie.
  • Zorgen voor een efficiënt proces van aanwerving en ontwikkeling van talenten in de gemeenschap. Bijzondere aandacht besteden aan het ontwikkelen van eigenaarschap en leiderschap.
  • Inwonende en externe assistenten, vrijwilligers en vrienden ondersteunen en in staat stellen om hun motivatie en hun roeping/persoonlijke missie in het leven en in De Ark te ontwikkelen.
 1. De gemeenschap ontwikkelen en haar financiën beheren
  • Vernieuwende projecten realiseren waardoor meer mensen met een verstandelijke beperking ondersteund kunnen worden.
  • Nagaan wat de noden zijn bij mensen met een verstandelijke beperking waarop De Ark zou kunnen antwoorden.
  • De begroting van de gemeenschap opmaken en beheren
  • De noodzakelijke plannen voor fondsenwerving op lokaal niveau ontwikkelen en uitvoeren.
 1. Zorgen voor bezieling en voor het spirituele leven van de gemeenschap
  • De Arkspiritualiteit helpen onder woorden brengen in de gemeenschap.
  • Plaats, tijd en ruimte creëren voor bezieling in overeenstemming met de Identiteit en Missie van De Ark.
  • Ervoor zorgen dat de spirituele noden van alle leden van de gemeenschap gevoed en gerespecteerd worden.
 1. De boodschap van De Ark in de bredere omgeving promoten
  • Een cultuur van open en actieve communicatie tussen de gemeenschap en haar omgeving promoten.
  • Nauwe banden aanknopen met de relevante lokale overheden, professionele organisaties en religieuze overheden.
  • De externe communicatie ter harte nemen.

Verwacht profiel voor de rol:

 • Beschikken over zeer goede leiderschaps- en managementsvaardigheden
 • Affiniteit hebben met de wereld van mensen met een verstandelijke beperking, kennis hebben of zich snel kunnen inwerken in de regelgeving van de sector personen met een beperking
 • Geloven in de meerwaarde van personen met een verstandelijke beperking en dit actief uitdragen naar de buitenwereld
 • Ervaring hebben in het leiden van een kleine tot middelgrote organisatie in al zijn aspecten is een troef
 • Deel willen uitmaken van De Ark Antwerpen en persoonlijke banden ontwikkelen met de leden van de gemeenschap
 • Een persoon van geloof en hoop, die zich wil wortelen in de visie, waarden en missie van De Ark
 • Goede communicatievaardigheden hebben
 • Ondernemend ingesteld zijn
 • Anderen kunnen bezielen
 • Kunnen samen werken met anderen op alle niveaus : personen met een verstandelijke beperking, ouders, medewerkers, vrienden, bestuurders, zorgactoren, collega’s en regioverantwoordelijke
 • Empathisch, moedig en integer zijn
 • Geëngageerd zijn om zorg te dragen voor zichzelf
 • Openstaan voor coaching en begeleiding
 • Bachelors met relevante ervaring kunnen eveneens kandideren.
 • Kennis hebben van Frans of Engels
 • Goede kennis van MS Office

Ons aanbod:

 • Een boeiend gemeenschapsleven van mensen met en zonder verstandelijke beperking, professionelen en vrijwilligers in een internationale context
 • Kansen om te groeien op professioneel en persoonlijk vlak
 • Vormingsmogelijkheden in binnen- en buitenland
 • Indiensttreding: zo spoedig mogelijk
 • Voltijds contract van onbepaalde duur. Wij werken met termijnen van 4 jaar waarin 2 evaluaties zijn voorzien.
 • Verloning volgens de loonschalen van het VAPH

Sollicitatieprocedure :

 • Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk op donderdag 21 juni 2018 naar Johan Roose: johan@ark.vlaanderen
 • Selectiegesprekken zijn voorzien in de laatste week van juni en de eerste week van juli.

Meer informatie kan je verkrijgen bij Johan Roose, Regioverantwoordelijke van De Ark Vlaanderen en Nederland: johan@ark.vlaanderen , 0472/66.43.24.

In Antwerpen hebben wij drie foyers - Madona, Roeach en De Windroos -, ons eigen dagcentrum 't Ateljee en een klein project studio-wonen, dat wij De Toren noemen.