Drie dimensies

De werking van De Ark kent drie dimensies die nauw met elkaar verweven zijn. Die geven groeikracht een aantrekkingskracht aan elke Arkgemeenschap. Een Arkgemeenschap brengt leven in de buurt.

De relationele dimensie = gemeenschap vormen

De Gemeenschap wordt opgebouwd uit ontmoetingen en relaties die zich ontwikkelen tussen mensen die met elkaar gemeenschap willen vormen. Iedereen wordt opgeroepen persoonlijke banden met elkaar aan te gaan. Deze relaties zijn gestoeld in vriendschap en wederkerigheid. Door gemeenschap te vormen met elkaar willen we ieders nood beantwoorden ‘er bij te horen’ én ‘iets te kunnen betekenen voor een andere’. We erkennen ieders unieke waarde en de realiteit dat we elkaar nodig hebben. 

De professionele dimensie = zorgvoorziening zijn

Het samen leven en werken met mensen met een verstandelijke beperking vraagt een voortdurende verrijking van ons kennen, ons kunnen én ons kunnen zijn. Iedereen, assistent, vriend of vrijwilliger die mensen met een beperking ondersteunt moet zijn competenties op dit vlak ontwikkelen. Dit gebeurd door het volgen van interne en externe opleidingen. Ook die medewerkers die een professionele op zorg en ondersteuning gerichte opleiding hebben genoten dienen permanent te blijven leren. Iedere gemeenschap werkt voor specifieke vragen samen met externe professionals. Daarnaast is er in iedere gemeenschap een kwaliteitssysteem om te voldoen aan de kwaliteitseisen die door de subsidiërende overheid worden opgelegd. 

De spirituele dimensie = geloven in het leven 

Iedereen, gelovig of niet is welkom in De Ark en wordt gerespecteerd in zijn keuzevrijheid.

Bij ons krijgt iedereen de mogelijkheid de spirituele dimensie te ontwikkelen die eigen is aan iedere mens. Het is deze dimensie die ons leert onszelf & anderen lief te hebben. Spiritualiteit helpt ons relaties waar we ons verbonden weten met elkaar en met God te verdiepen. Iedereen wordt aangemoedigd zich te verdiepen in de geloofstraditie die hem eigen is. Ook mensen die zich niet tot een bepaalde religieuze traditie erkennen ontdekken dat ze geloven in het leven, in groei en in behoren tot één gemeenschappelijk mens zijn.

De Vlaamse gemeenschappen zijn gesticht in de katholieke traditie. Ook andere christenen, moslims, en niet-gelovigen maken deel uit van onze gemeenschappen. 

De werking van De Ark kent drie dimensies die nauw met elkaar verweven zijn. Die geven groeikracht een aantrekkingskracht aan elke Arkgemeenschap. Een Arkgemeenschap brengt leven in de buurt.