Als persoon met een beperking

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

In ons hart en in onze huizen is plaats voor nieuwe mensen met een verstandelijke beperking

We hebben op dit ogenblik plaats voor 5 nieuwe personen met een beperking. We verwelkomen je graag in één van onze huizen maar woon je liever zelfstandig? Dan is onze nieuwe studio misschien iets voor jou. Je kan ervoor kiezen of je overdag bij ons werkt of je eigen (voltijdse of deeltijdse) dagbesteding hebt. Maak een afspraak met Suzanne op suzanne.nelis@arkantwerpen.be. 
 

In een huis van De Ark Antwerpen woon je samen met anderen. Enkel de intensiteit van begeleiding is anders. De mensen met een beperking zijn heel verscheiden qua leeftijd, achtergrond, verstandelijke beperking, interesses,… We kijken vooral of het klikt tussen jou en De Ark Antwerpen. Wij gaan in gesprek met jou en zoeken welke ondersteuning jij nodig hebt en hoe De Ark Antwerpen jou daarbij kan helpen. Waar gewenst of noodzakelijk werken wij samen met andere organisaties. Maar De Ark doet meer, want je bent toch 100% mens?!

Troeven van het wonen in De Ark Antwerpen

Wat je hier en op andere pagina’s leest is maar een kleine impressie van wat De Ark jou te bieden heeft. We hebben een ruimere ‘omschrijving van ons aanbod’ op papier. Maar je begint pas echt iets te ervaren als je eens over de drempel stapt van één van de huizen. Je mag alvast zeker zijn van de volgende accenten:

  • Je brengt veel tijd samen door met anderen.
  • Er is ruimte voor persoonlijke tijd op je zelf ingerichte kamer, voor hobby’s en voor contacten met vrienden en familie.
  • Je wordt opgeroepen eigen keuzes te maken en je talenten te delen.
  • Je krijgt verantwoordelijkheid en inspraak. We stimuleren je eigen mogelijkheden.
  • Iedereen helpt mee in de huishoudelijke taken volgens zijn mogelijkheden.
  • Jouw keuzevrijheid is één van onze basisbeginselen van onze pedagogie.
  • Je krijgt een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten. We trekken er graag samen om uit naar een feestje, kermis, cinema, iets gaan drinken,…
  • Je kan ervoor kiezen om te komen werken in 't Ateljee in Boechout of we gaan samen op zoek naar een passende werkplek in de buurt.
  • We gaan actief met jou actief op ziek naar een netwerk van vrienden. Het hebben van contacten met andere mensen dan met wie je samen woont en werkt zijn is belangrijk. 

Persoonlijke band 

We vinden het belangrijk elkaar écht te leren kennen als mens. Je bouwt een persoonlijke band op met de andere mensen met een beperking, de assistenten, vrienden & vrijwilligers, buren, mensen uit andere arkgemeenschappen,... Vanuit die relatie vertrekt de zorg. Je wordt uitgenodigd op de koffie bij de buren, je brandt een kaarsje voor het examen van de dochter van een assistent, je vriendin gaat mee op vakantie met ons,... Bij ons geen strikte opdeling tussen begeleiders en 'cliënten', maar een bonte bende waar iedereen de vriendschap en de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Open huis

Vrienden en buren springen gemakkelijk bij ons binnen en schuiven vaak gezellig mee aan tafel. Ook jouw vrienden & familie zijn steeds welkom. Wil je beste vriend eens blijven slapen? Wil je lekker chillen met je vriendin op je eigen kamer? Dat kan. We organiseren buurtactiviteiten en slaan geen enkel feestje in het dorp over. We delen onze aanstekelijke levensvreugde met zoveel mogelijk mensen. Bij ons geen onthaalbalie met openingsuren, maar steeds koffie in de living. Dat maakt ons zo menselijk.

Inspiratie en verdieping

We hebben aandacht voor wat er in ieders hart leeft aan verlangens, zingeving, dromen, verstilling. Op onze eettafel staat een kaars die we aansteken als iemand het moeilijk heeft, we zingen een liedje voor de maaltijd, we houden een minuut stilte als iemand is gestorven, we organiseren activiteiten om uit te diepen wat het leven in De Ark met ons doet,... Inspiratie en verdieping komen bij ons aan bod. We ondersteunen jou in hoe jij jouw leven wil verdiepen. Je kan gebruik maken van de prikkelvrije ruimte, we zorgen voor aangepaste maaltijden, we gaan op de koffie bij de bisschop,... 

Woonondersteuning

In de 3 huizen van De Ark Antwerpen wordt  ‘intensieve woonondersteuning’ geboden. Dit betekent dat er steeds assistenten in huis zijn om, waar nodig, ondersteuning te bieden. Er is ook nachtpermanentie in de vorm van inslapende assistenten.

Mensen die zelfstandiger willen wonen, kunnen bij de Ark Antwerpen op één van de studio's terecht. De begeleiding komt aan huis en er is steeds oproepbare permanentie. Je kan aanleunen bij de huizen als je dat wenst bv je doet mee met activiteiten in 't weekend, je komt eens eten, je viert je verjaardag,... 

Neem je graag een binnen een kijkje? Klik hier voor enkele foto's van woonhuis Madona.

Kom je in aanmerking ?

De Ark Antwerpen is een vergunde zorgaanbieder, dit betekent dat we erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en mensen met een beperking mogen onthalen. Om bij ons te kunnen komen wonen, heeft de persoon met een beperking een actief persoonsvolgend budget (PVB) nodig. Dit is een soort 'rugzakje' met middelen waarmee je je zorg in De Ark Antwerpen kan inkopen. De grootte van je rugzakje (PVB) hangt af van je zorgzwaarte die het VAPH bepaalt.

Verblijf je op dit ogenblik in een voorziening of ga je naar een dagcentrum, dan kreeg je je PVB toegewezen. Dit PVB geeft je de vrijheid om te blijven waar je bent of om je zorg ergens anders in te kopen, bv in De Ark Antwerpen. Je kan dus gemakkelijk verhuizen. Mensen die pas een actief budget kregen toegewezen, kunnen met dit budget ook bij ons aankloppen.

Heb je af en toe ondersteuning nodig?

Heb je RTHpunten? Ook met rechtstreeks toegangelijk hulp kan je bij ons terecht om af en toe hulp nodig hebt. Dit kan in de woonondersteuning en dagondersteuning.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, dan neem je best even contact op met ons.

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

--- getuigenis ---

Ik heb altijd in één van de huizen van De Ark gewoond, maar nu woon ik alleen op een studio boven de administratie. Ik vind het fijn om een babbeltje te doen als ik thuis ben. Ik doe graag de afwas als ze vergadering hebben gehad op de administratie.

Cine