Privacy

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Indien u het online contactformulier invult (of ons per mail contacteert), wordt gevraagd uw naam, voornaam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt om een antwoord op uw specifieke vraag te formuleren.

Contactgegevens worden enkel opgeslagen in ons adressenbestand (om op de hoogte te blijven van nieuws uit onze gemeenschap) indien u daar zelf de toestemming voor heeft gegeven als vriend of vrijwilliger van De Ark Antwerpen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Via info@arkantwerpen.be kan u steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken, deze gegevens verbeteren, laten wissen of vragen om deze over te dragen.